Bijenzwerm

Bijenzwerm vangen

 

Het aantal zwermen verschilt nogal erg van jaar tot jaar. Dit jaar hebben we reeds zeer veel zwermmeldingen gekregen. Meestal zullen we in de loop van de avond naar de zwerm gaan. De zwerm zal in een klein kastje gevangen worden dat tijdens de rest van de avond onder de boom blijft staan. De dag nadien zullen we de zwerm dan komen ophalen.

Zie ik bijen, hommels,
wespen of iets anders?

We krijgen veel telefoontjes voor hommels, wespen, solitaire bijen,….. Hier kunnen we je niet mee verder helpen. Als imker werken we met honingbijen. Daarom moet je zeker volgende zaken even nagaan vooraleer je ons opbelt voor een bijenzwerm:

 

Bijenzwermen worden door ons gratis opgehaald indien we tijd hebben en indien ze in de nabijheid van onze bijenkasten worden waargenomen (<2 km). In alle andere gevallen zullen we dit aanrekenen. 

Indien wij of een andere imker niet onmiddellijk bereikbaar zijn of niet onmiddellijk kunnen komen en de bijen vormen een acuut en reëel gevaar of er is sprake van aanzienlijke economische schade dan bel je de brandweer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Contact

Ben je er na het lezen van deze info zeker van dat het gaat over een bijenzwerm? Contacteer ons!